Dokument Zygmunta III Wazy z 1627 roku

Zygmunt III [Waza] król polski, wielki książę litewski, dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów zezwala na odstąpienie przez Jakuba Młynkowskiego, sołtysa wsi Sypniewo w starostwie wałeckim [obecnie pow. złotowski], wszelkich praw do tejże wsi na rzecz swoich synów, Jakuba i Jana Młynkowskich. Synowie ci zasłużyli się podczas wypraw królewskich przeciw Tatarom, oraz brali udział w obronie mieszczan pruskich wobec wrogów państwa, dlatego król zgadza się, by objęli w dożywocie sołectwo sypniewskie, wraz z jego wszystkimi przynależnościami i używali go zgodnie z prawem państwa i kościoła katolickiego.

Dano w zamku w Libiszewie, 6 września 1627 roku, w 40 roku rządów królewskich polskich i 34 roku rządów królewskich szwedzkich.

Dokument podpisany własnoręcznie przez króla i Jana Wypyskiego, zawiera pieczęć mniejszą koronną.