Narodowe Archiwum Cyfrowe

Dnia 27 wrześniu 2018 r. podpisano Porozumienie z Narodowym Archiwum Cyfryzacji w sprawie współpracy w zakresie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło System w celu wsparcia procesów ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych, a także publikowania opisów i kopii cyfrowych materiałów archiwalnych w SwA. 

W ramach wdrożenia Systemu NAC zobowiązała się do utworzenia w Systemie konta dla PMK wraz z kontem administratora lokalnego; dostarczenia wymaganych względami bezpieczeństwa certyfikatów wraz z instrukcją instalacji; przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z obsługi Systemu; udzielania bieżącego wsparcia w zakresie użytkowania Systemu, w szczególności w związku z wprowadzanymi nowymi wersjami Systemu.

Dostęp do Systemu jest możliwy wyłącznie dla użytkownika posiadającego imienny Certyfikat oraz imienne konto użytkownika. Certyfikat ten został wygenerowany przez pracowników NAC na podstawie wniosku o certyfikaty Polskiej Misji Katolickiej.