Publikacje

Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967), red. B. Noszczak, IPN, Warszawa 2017

  • ks. R. Czarnowski, Przygotowanie do Milenium oraz obchody milenijne chrztu Polski wśród emigracji polskiej we Francji w świetle dokumentów Archiwum Polskiej Misji Katolickiej, s. 323-344,
  • M. Siama-Salmon, Milenium, czyli performatywne budowanie pamięci. Obchody tysiąclecia chrztu Polski w środowiskach polonijnych na północy Francji, s. 345-372.

Materiały XXXVIII Sekcji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Politycy i artyści. Londyn, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 14-18 września 2016, red. D. Platt, Londyn 2016

  • ks. R. Czarnowski, Polityka ks. Franciszka Cegiełki wobec ambasady Polski Ludowej w Paryżu, s. 161-176

Materiały XXXVII Sekcji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 3-6 września 2015 r., Rapperswil, red. E. K. Hoffman-Jędruch, K. Jaworska, A. Kwiatkowska, Rzym-Warszawa 2016

  • ks. R. Czarnowski, Rektor PMK ks. Aleksander Jełowicki jako mecenas kultury, tradycji oraz duszpasterstwa polskiego we Francji, s. 59-78

Brudzisz M. CSsR, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, wyd. Homo Dei, Kraków-Lublin 2015

Kiełczewska-Heruday M., „Bracia i siostry z Polski…”. Kościół katolicki we Francji a 13 grudnia 1981 roku, na portalu Histmag.org (zobacz)

Kowalczyk U., Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Archeion, t. CX, Warszawa 2010, s. 145-153 (zobacz)