Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

We wrześniu 2018 r. nazwiązano współpracę z Instytutem „Polonika” podczas XL Sesji MAB w Paryżu oraz konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji,

Dnia 20 września 2018 r. Pani dyrektor Insytutu „Polonika” Dorota Janiszewska – Jakubiak oraz Szef Programu Ochrona Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Piotr Ługowski zostali zaproszeni do siedziby Archiwum PMK znajdującej się w Seminarium Polskim w Paryżu. W trakcie tego spotkania ks. dr Robert Czarnowski, Sekretarz PMK i dyrektor Archiwum przedstawił potrzeby związane z konserwacją i ochroną dokumentacji archiwalnej.

Wyjaśnił jednocześnie, że w pierwszej fazie powstawania Archiwum wiele akt zamoczonych i wymieszanych przewieziono do Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte sous Jouarre i złożono w piwnicy budynku „Św. Anny”. Przez kilka lat czekały one na ratunek i uporządkowanie.  Zostały one po pewnym czasie częściowo zinwentaryzowane na tyle, że udało się je przewieźć do Seminarium Polskiego w Paryżu. Tam zostały one umieszczone w magazynie bibliotecznym wraz z dużym depozytem akt, który ciągle czeka na uporządkowanie.

Niestety magazyn biblioteczny Seminarium Polskiego w Paryżu nie jest dostosowany do przechowywania tego typu dokumentacji. Brakuje tam niezbędnego wyposażenia, a przede wszystkim fachowych szaf obrotowych, suwanych, które mogłyby pomieścić całą naszą dokumentucję ratując ją jednocześnie przed zniszczeniem lub nawet wyrzuceniem. Dlatego zwrócono się w tej kwestii z prośbą do Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą „Polonika” o wsparcie finansowe na rzecz ratowania polskiej dokumentacji archiwalnej będącej częścią polskiego dziedzictwa we Francji.