W sprawach dotycz膮cych inwentarzy uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail dyrektor@archiwum-pmk.com 

 

Inwentarz Naczelnej Dyrekcji Archiw贸w Pa艅stwowych

Wsp贸艂praca Polskiej Misji Katolickiej z Naczeln膮 Dyrekcj膮 Archiw贸w Pa艅stwowych (NDAP) rozpocz臋艂a si臋 w 2008 r. Pocz膮tkowo na okres trzech miesi臋cy skierowana zosta艂a do prac archiwalnych dw贸jka archiwist贸w z kraju. Ich dzia艂alno艣膰 rozpocz臋艂a si臋 od og贸lnego rozpoznania warunk贸w przechowywania akt oraz ich zawarto艣ci. Mimo lokalizacji pomieszczenia archiwalnego w piwnicy budynku, jego stan oceniony zosta艂 jako zadawalaj膮cy i zapewniaj膮cy w艂a艣ciw膮 dla przechowywania archiwali贸w temperatur臋 oraz wilgotno艣膰 powietrza.

Prace archiwalne rozpocz臋to od wydzielenia zespo艂贸w archiwalnych i od艂膮czenia w艂a艣ciwych akt Misji od materia艂贸w po innych organizacjach. Pomoc膮 w tych pracach s艂u偶y艂 rzeczowy wykaz akt, funkcjonuj膮cy od wielu lat w Misji. 

Wyniki prac by艂y na bie偶膮co wprowadzane do baz danych SEZAM (ewidencja zespo艂贸w archiwalnych) oraz IZA (elektroniczny inwentarz zespo艂u). Wydzielono 艂膮cznie 35 zespo艂贸w archiwalnych, przygotowano ich ewidencj臋 oraz robocze inwentarze do cz臋艣ci z nich. Zaktualizowano ponadto stosowany w Misji w latach 50-tych XX w. rzeczowy wykaz akt, dodaj膮c nowe has艂a klasyfikacyjne.

Z korespondencji przes艂anej dnia 03 listopada 2009 r. przez dyrektora Archiwum Pa艅stwowego w Gda艅sku Piotra Wierzbickiego wynika, 偶e w ramach wyjazdu naukowego w dniach 11 wrze艣nia – 10 pa藕dziernika 2009 r. pracowa艂a nad inwentarzem w Archiwum PMK dr Lidi臋 Potykanowicz-Suda. Ze sporz膮dzonego przez ni膮 sprawozdania wynika, 偶e jej g艂贸wnym celem by艂o kontynuowanie porz膮dkowania akt zgromadzonych w Archiwum Misji. Zajmowa艂a si臋 ona zespo艂em akt nr 29 鈥濳omitet pomocy Polakom we Francji鈥, kt贸ry zosta艂 w wi臋kszo艣ci zinwentaryzowany przez Urszul臋 Kowalczyk i Tomasza Hajewskiego. 

W dakszej kolejno艣ci dr Lidia Potykanowicz-Suda rozpocz臋艂a przegl膮d wst臋pny zawarto艣ci nast臋pnego zespo艂u akt nr 36 – Listy do Prymasa Polski, kt贸ry w ca艂o艣ci jest w j臋zyku francuskim. Ze wzgl臋du na olbrzymi膮 ilo艣膰 list贸w, szacowan膮 na oko艂o 55 tysi臋cy Pani doktor postanowi艂a dokona膰 najpierw segregacji wst臋pnej, porz膮dkuj膮c 800 list贸w. Dzi臋ki temu wyodr臋bni艂a wst臋pnie kilka serii list贸w (ko艣cio艂y, parafie, organizacje, stowarzyszenia, wsp贸lnoty, zakony, zgromadzenia zakonne, osoby prywatne. 

Nastepnie Lidia Potykanowicz-Suda dokonala ewidencjonowania poszczeg贸lnych listow w bazie IZA z podzia艂em na wspomniane powy偶ej serie. Poza polami obligatoryjnymi uzupe艂nia艂a ona tak偶e pole 鈥瀠wagi鈥 podaj膮c informacje dotycz膮ce ciekawszych list贸w, ilo艣ci podpis贸w z danej parafii pod listem zbiorowym, notatek proboszcz贸w do艂膮czonych do list贸w zbiorowych. Pani Lidia utworzy艂a tak偶e indeks geograficzny z nazwami miejscowo艣ci, z kt贸rej dany list pochodzi艂 oraz indeks osobowy z nazwiskami adresat贸w i je偶eli by艂o to mo偶liwe z okre艣leniem funkcji lub zawodu (przeor zakonu, lekarz, in偶ynier itp.). 

W dniach od 13 wrze艣nia do 13 pa藕dziernika 2010 r. Lidia Potykanowicz-Suda ponownie przebywa艂a na wyje藕dzie naukowym w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Z jej sprawozdania wynika, 偶e kontynuowa艂a ona porz膮dkowanie zespo艂u akt nr 36 – Listy do Prymasa Polski. 

We wspomnianym dokumencie dr Potykanowicz-Suda informuje, 偶e zapozna艂a si臋 z przebiegiem prac student贸w z Uniwersytetu Warszawskiego, kt贸rzy w ramach programu Erasmus przebywali w PMK w Pary偶u w sierpniu i wrze艣nia 2010 i ewidencjonowali listy z ww. zespo艂u. Studenci zewidencjonowali 609 list贸w w programie Excel, kt贸re nast臋pnie mgr Krzysztof Porolniczak przekonwertowa艂 do bazy IZA. Jednak zewidencjonowane listy nie posiada艂y indeks贸w (geograficzny, osobowy). W zwi膮zku z tym dodatkowo w czasie pobytu na wyje藕dzie naukowym Lidia Potykanowicz-Suda zrobi艂a indeksy do 250 list贸w a pozosta艂e w Polsce.