Instytut Pamięci Narodowej

Od kilku miesięcy trwają rozmowy w sprawie sformalizowania współpracy Archiwum Polskiej Misji Katolickiej z Instytutem Pamięci Narodowej w postaci długoterminowego projektu. Rozmowy rozpoczęto już w październiku 2017 r. podczas XXXIX Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w Nowym Jorku z Panem dr Jarosławem Szarkiem – Prezesem IPN, Panią Marzeną Kruk – dyrektor Archiwum IPN oraz ks. dr Robertem Czarnowskim – Sekretarzem PMK i dyrektorem Archiwum PMK. Zaproponowana przez IPN umowa dotyczy m.in. digitalizacji, opracowania zbiorów, ich inwentaryzacji i opisywania poszczególnych dokumentów. Ze strony Archiwum PMK zaproponowano, aby ukoronowaniem tego projektu była witryna internetowa, na której prezentowane byłyby skany i stworzone opisy archiwalne.