W dniach 5-16 listopada 2018 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zorganizowała cykl szkoleń dla pracowników instytucji polonijnych na całym świecie. W wykładach i warsztatach brali udział przedstawiciele 11 tego typu placówek, a wśród nich wolontariuszki Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, Barbara Kamińska i Katarzyna Pomykała.

W czasie trwającego cyklu przeprowadzono między innymi zajęcia związane z odpowiednią konserwacją i przechowywaniem materiałów archiwalnych. W Narodowym Archiwum Cyfrowym przeprowadzono także szkolenie z zakresu digitalizacji materiałów archiwalnych: dokumentów, zdjęć i nagrań dźwiękowych.

Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości w Warszawie. Całe przedsięwzięcie zorganizowano w sposób specjalistyczny, umożliwiając rozwój naszych pracowników na wszystkich polach pracy archiwalnej.