Dokument króla Jana Kazimierza z pieczęcią z 1649 roku


Jan Kazimierz król polski, wielki książę litewski, dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów, potwierdza dziedziczne posiadanie sołectwa wsi Sypniewo w starostwie wałeckim [obecnie pow. złotowski] przez Jana Młynkowskiego i jego matkę Katarzynę Heimansche. Król zapewnia w imieniu swoim i swoich następców, że nikt nie usunie wspomnianych osób z ich własności w Sypniewie, natomiast po ich śmierci dobra te przejdą na własność króla w momencie, kiedy zostaną uregulowane wszelkie zobowiązania względem spadkobierców Jana Młynkowskiego i jego matki, Katarzyny Heimansche.

Dano w Warszawie, dnia 5 lipca 1650 roku, w 2 roku rządów królewskich polskich i 3 roku rządów królewskich szwedzkich.

Dokument podpisany własnoręcznie przez króla i regensa kancelarii mniejszej Remigianusa Piaseckiego, zawiera pieczęć mniejsza koronną (na tłoku data 1649).