W sprawach dotyczących inwentarzy uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail dyrektor@archiwum-pmk.com 

 

Pierwsze inwentarze

Na początku warto zwrócić uwagę na Inwentarz, który został sporządzony 16 października 1933 r. przy przekazywaniu Sekretariatu przez ks. Czesława Spychalskiego księdzu dr Józefowi  Łuczakowi zatytułowany Akta Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Dnia 17 września 1947 r., na stronie 5, w punkcie 7 Protokołu z tradycji agend Rektoratu Misji, odchodzący Rektor ks. Franciszek Antoni Cegiełkę napisał m. in. „Ks. Dr Wędzioch przejmuje prócz tego w akcie tradycji protokół tradycyjny z dnia 21 czerwca 1937 r. oraz kopię tradycji z 16 października 1933 r.” Do powyższego protokołu należy także czwarty Załącznik, na trzech stronach, bez tytułu, zawierający wykaz akt PMK sporządzony w Paryżu dnia 15 września 1947 r. przez brata Władysława Szynakiewicza TChr.