Ubytki akt

Aktualna zawartość Archiwum PMK daleko odbiega od tej jaka istniała w przeszłości. Ubytki następowały w różnych okolicznościach. Ks. Florian Teresiński napisał, że w 1945 r. Niemcy zabrali Księgę wizytacji biskupich zawierającą sprawozdania z „objazdów” biskupich po polskich placówkach duszpasterskich: Z nią zginęło mnóstwo dowodów z okresu wspaniałego rozkwitu duszpasterstwa polskiego na terenie Francji z pierwszego ćwierćwiecza polskiej  niepodległości państwowej.

Informacja, że Niemcy po zajęciu Paryża, po przeprowadzeniu rewizji, zabrali wszystkie akta i ewentualnie zniszczyli je, okazała się tylko częściowo prawdziwa. Faktycznie Niemcy zabrali większość akt z lat 1922-1927, ale największe straty Archiwum poniosło w latach siedemdziesiątych. Pewien pracownik napisał o swoistym “brakowaniu” akt: „Likwidując stare akta, wyjąłem pewne spisy mogące mieć ewentualnie znaczenie archiwalne”.

Te “spisy” to dwa małe wykazy kapłanów. W tym czasie został zniszczony pierwszy tom Akt Chrystusowców. Aktualnie jego miejsce zajmuje kopia z kopii, wykonanej przez brata Władysława Szynakiewicza TChr.

Wielkie ubytki widoczne są w korespondencji rektorskiej. Faktycznie poza wspomnianymi brakami z lat 1922 – 1927, widoczne są braki w aktach od 1932 do 1944. Co dokładnie zlikwidowali Niemcy, a co ów pracownik tego niestety nie wiemy.