STAN WOJENNY – DOKUMENTY W ARCHIWUM POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI

*************

 

Szanowni Państwo!

Strona ta powstała z myślą o tych, którzy jeszcze nie mieli okazji korzystać z zasobów archiwalnych dokumentujących historię Polskiej Misji Katolickiej. 

Misją Archiwum PMK jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości Polskiej Misji Katolickiej oraz stowarzyszeń polonijnych działających we Francji.

Do głównych celów i zadań Archiwum PMK należy m.in. gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie wytoworzonej na przestrzeni lat dokumentacji oraz inwentaryzacja i digitalizacja zespołów archiwalnych.

Archiwum udostępnia materiały archiwalne osobom i instytucjom kościelnym, naukowym czy innym w granicach przewidzianych przez regulamin archiwum.