Lidia Potykanowicz-Suda (Archiwum Pa艅stwowe w Gda艅sku) – (ur. 1961 r. w Kro艣nie), historyk, archiwista, doktor nauk humanistycznych. Uko艅czy艂a studia historyczne na Uniwersytecie Jagiello艅skim w Krakowie, histori臋 Ko艣cio艂a na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw艂a II w Krakowie (absolutorium). Specjalizacj臋 z archiwistyki uzyska艂a w Szkole Paleografii Dyplomatyki i Archiwistyki przy Tajnym Archiwum Watyka艅skim. W 2006 r. otrzyma艂a stopie艅 naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. Pa艅stwo a Ko艣ci贸艂 katolicki w wojew贸dztwie gda艅skim w latach 1945-1970 (opublikowana w 2011 r.). Od 1992 r. zawodowo zwi膮zana z Archiwum Pa艅stwowym w Gda艅sku. Jest inicjatorem i tw贸rc膮 wielu wystaw archiwalnych, autork膮 ksi膮偶ek 藕r贸d艂owych, artyku艂贸w naukowych i popularnonaukowych zw艂aszcza z zakresu historii najnowszej (przejd藕 do strony). W latach 2001-2003 uczestniczy艂a w mi臋dzynarodowym programie 鈥濷dtworzenie Pami臋ci Polski鈥 na terenie W艂och. Od 2004 r. bierze udzia艂 w programie pomocy instytucjom polonijnym, organizowanej przez Naczeln膮 Dyrekcj臋 Archiw贸w Pa艅stwowych, z wykorzystaniem funduszy pochodz膮cych z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadz膮c prace porz膮dkowo-inwentaryzacyjne i popularyzatorskie archiwali贸w g艂贸wnie w Papieskim Instytucie Studi贸w Ko艣cielnych w Rzymie.

 

Julia Olejniczak (Archiwum Pa艅stwowe w Poznaniu) – pracowniczka Archiwum Pa艅stwowego w Poznaniu na stanowisku inspektor do spraw komputerowych. Absolwentka studi贸w magisterskich na kierunku archiwistyka i zarz膮dzanie dokumentacj膮 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie doktorantka w Zak艂adzie Metodologii Historii i Historii Historiografii WH UAM. W Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji na prze艂omie listopada i grudnia 2018 r. zajmowa艂a si臋 projektowaniem strony internetowej i profilu facebookowego oraz digitalizacj膮 materia艂贸w archiwalnych.

 

Rafa艂 G贸rny (Archiwum G艂贸wne Akt Dawnych) – absolwent Wydzia艂u Historycznego Uniwersytetu Jagiello艅skiego (kierunek historia ze specjalizacj膮 archiwistyczn膮), obecnie zatrudniony w Archiwum G艂贸wnym Akt Dawnych w Warszawie, jako archiwista w oddziale akt rodzin, os贸b prywatnych i ich posiad艂o艣ci. W Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji zajmuje si臋 porz膮dkowaniem list贸w do prymasa Polski, J贸zefa Glempa, z prze艂omu lat 1981- 1982.

 

Micha艂 Serdy艅ski (Naczelna Dyrekcja Archiw贸w Pa艅stwowych) – pracownik Departamentu Archiwistyki w Naczelnej Dyrekcji Archiw贸w Pa艅stwowych, koordynator do spraw scale艅 zespo艂贸w rozbitych oraz jednego z priorytetowych zada艅 archiw贸w pa艅stwowych – retrokonwersji pomocy archiwalnych. W Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w pa藕dzierniku 2018 r. zajmowa艂 si臋 wdra偶aniem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA).