Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

W ramach dygitalizacji dokumentacji archiwalnej nawiązano także współpracę z prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Dariuszem Kuźminą. Podczas spotkania w Ambasadzie Polskiej w Paryżu ks. dr Robert Czarnowski zaproponował Panu Prodziekanowi dygitalizację archiwalnych numerów naszego czasopisma pt. „Głos Katolicki”.