W sprawach dotyczących inwentarzy uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail dyrektor@archiwum-pmk.com 

 

Prof. Stanisław Litak

Pierwsza próbę systematycznego uporządkowania Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji podjął prof. Stanisław Litak z KUL. W latach 1972 – 1973, korzystając z pomocy studentów, sporządził inwentarz obejmujący „materiały źródłowe” z okresu od II połowy XIX w. do lat sześćdziesiątych XX w. Korespondencja za lata 1940-1958 mieściła się w 54 teczkach, a akta Caritas-u z lat 1931-1962 w 38 teczkach.