Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

W 2018 r. została wznowiona współpraca z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Warszawie. Od pażdziernika do grudnia z ramienia tej instytucji została oddelegowana do pracy w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej trójka pracowników: Rafał Górny, Lidia Potykanowicz-Suda i Julia Olejniczak.

Rafał Górny i Lidia Potykanowicz-Suda zajmowali się głównie porządkowaniem zespołu nr 36 – Listy do Prymasa Polski Józefa Glempa”. W trakcie ich pobytu przeprowadzono segregację wstępną ok. 6500 listów. Polegała ona na przejrzeniu danego listu i ustaleniu czy jego treść jest powieleniem szablonu – podanego głównie przez „La Croix” – solidaryzującego się ze społeczeństwem polskim w obliczu wprowadzenia stanu wojennego. Jeśli tak, list taki był odkładany. Natomiast do inwentaryzacji kwalifikowano listy, których treść odbiegała od schematu. Ponadto odkładano korespondencję wyróżniającą się formą zewnętrzną (plakaty, laurki, rysunki dziecięce itp). Do zewidencjonowania w ZoSIA wydzielono ostatecznie ok. 350 listów z 6500.  Pod koniec pobytu, w obecności ks. Roberta Czarnowkiego, Dyrektora Biblioteki i Archiwum PMK, dokonano weryfikacji wcześniej zewidencjonowanych zespołów (nr 3 i 19). 

 

W listopadzie 2018 r. Julia Olejniczak rozpoczęła prace nad powstaniem strony internetowej i profilu facebookowego Archiwum Polskiej Misji Katolickiej. W kolejnych tygodniach listopada zajęła się również porządkowaniem i digitalizacją materiałów archiwalnych. Jako pierwsze zeskanowano kroniki: Solidacji Mariańskiej z lat 1955-1958, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej z lat 1945-1946 oraz Niższego i Wyższego Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu z lat 1945-1967. W dalszej części prac zdigitalizowano zbiór ponad 500 fotografii obrazujących życie Misji na przełomie lat dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku i dokumenty dotyczące działalności prasowej Misji. Digitalizacja miała charakter zabezpieczający (wytworzenie cyfrowych kopii dokumentów) i użytkowy (możliwość wykorzystania skanów przez użytkowników Archiwum). Cały proces przeprowadzono z użyciem profesjonalnego skanera wykonującego kopie cyfrowe w wysokiej jakości.