Listy wsparcia kierowane do prymasa Józefa Glempa w obliczu wprowadzenia stanu wojennego.

Listy wsparcia kierowane do prymasa Józefa Glempa w obliczu wprowadzenia stanu wojennego. (opracowanie Rafał Górny) Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 roku) nie pozostało w Europie wydarzeniem anonimowym. Szerokim echem odbiło się ono we Francji, gdzie niemalże natychmiast przystąpiono do organizowania pomocy materialnej dla polskiego społeczeństwa. Olbrzymim zaangażowaniem …

Kroniki z zasobu APMK

W listopadzie 2018 r. Julia Olejniczak rozpoczęła prace nad porządkowaniem i digitalizacją materiałów archiwalnych. Jako pierwsze zeskanowano kroniki: Solidacji Mariańskiej z lat 1955-1958, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej z lat 1945-1946 oraz Niższego i Wyższego Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu z lat 1945-1967. W dalszej części prac zdigitalizowano zbiór ponad 500 …

Dokument króla Jana Kazimierza z pieczęcią z 1649 roku

Dokument króla Jana Kazimierza z pieczęcią z 1649 roku Jan Kazimierz król polski, wielki książę litewski, dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów, potwierdza dziedziczne posiadanie sołectwa wsi Sypniewo w starostwie wałeckim [obecnie pow. złotowski] przez Jana Młynkowskiego i jego matkę Katarzynę Heimansche. Król zapewnia w imieniu swoim i swoich następców, …

Dokument Zygmunta III Wazy z 1627 roku

Dokument Zygmunta III Wazy z 1627 roku Zygmunt III [Waza] król polski, wielki książę litewski, dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów zezwala na odstąpienie przez Jakuba Młynkowskiego, sołtysa wsi Sypniewo w starostwie wałeckim [obecnie pow. złotowski], wszelkich praw do tejże wsi na rzecz swoich synów, Jakuba i Jana Młynkowskich. Synowie …