Regulamin korzystania z Archiwum Polskiej Misji Katolickiej

1. Zezwolenia na korzystanie z akt udziela dyrektor Archiwum na pisemn膮 pro艣b臋 zainteresowanego. Pro艣ba ta powinna zawiera膰 nast臋puj膮ce dane:

a. dane personalne;

b. temat zamierzonej pracy i jej charakter;

c. materia艂y archiwalne, z kt贸rych badacz pragnie korzysta膰;

d. zobowi膮zanie do przestrzegania przepis贸w niniejszego regulaminu;

e. zobowi膮zanie do dostarczenia jednego egzemplarza zredagowanej pracy do Archiwum;

f. w przypadku gdy badacz nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, do pro艣by o zezwolenie z korzystania z akt winien do艂膮czy膰 dokument polecaj膮cy, wydany przez promotora pracy naukowej b膮d藕 instytucj臋, zlecaj膮c膮 badania.

2. Z uwagi na ochron臋 informacji osobowych oraz praw autorskich wy艂膮cza si臋 z reprodukowania materia艂y zawarte w teczkach osobowych, dokumentach osobistych, o ile osoby kt贸rych akta te dotycz膮 nie wyrazi艂y na to zgody. Podobna zasada obowi膮zuje w przypadku nie opublikowanych prac oraz materia艂贸w stanowi膮cych efekt pracy zawodowej pracownik贸w Archiwum PMK.

3. Nie udost臋pnia si臋 akt rzeczowych przed up艂ywem 50 lat, a personalnych przed up艂ywem 70 lat od ich wytworzenia. Materia艂y te mog膮 by膰 udost臋pnione jedynie za zgod膮 dyrektora Archiwum.

4. Archiwum nie udost臋pnia orygina艂贸w w przypadku istnienia ich kopii u偶ytkowych (skan, fotokopia, kserokopia), oraz gdy ich stan fizyczny na to nie pozwala. 

5. Gdy dokumenty nie posiadaj膮 kopii u偶ytkowych badacz mo偶e zam贸wi膰 jednego dnia do 10 jednostek archiwalnych. Badacz otrzymuje do bezpo艣redniego wykorzystania po jednej  jednostce archiwalnej.

6. Badaczy obowi膮zuje wyj膮tkowa troska i dba艂o艣膰 o materia艂y archiwalne, dlatego:

  • nakazuje si臋 stosowanie o艂贸wka przy sporz膮dzaniu notatek z orygina艂贸w (tzn. zakazuje u偶ywania innych przybor贸w pi艣mienniczych),
  • nie wolno zmienia膰 wewn臋trznego uk艂adu akt,
  • nie wolno sporz膮dza膰 notatek na papierze po艂o偶onym na archiwaliach, a tak偶e k艂a艣膰 na aktach przybor贸w do pisania,
  • nie wolno udost臋pnia膰 archiwali贸w innym badaczom przebywaj膮cym w Archiwum,
  • nie wolno wnosi膰 do pracowni Archiwum aparat贸w fotograficznych, skaner贸w, itp. oraz wykonywa膰 nimi kopii materia艂贸w archiwalnych,
  • nie wolno pozostawia膰 akt na sto艂ach po zako艅czeniu pracy; nale偶y je odda膰 bezpo艣rednio do r膮k pracownika Archiwum.

7. Kopiowania dokument贸w przy pomocy dost臋pnych technik mo偶na dokonywa膰 dopiero po uzyskaniu zgody dyrektora Archiwum.

8. Po uko艅czeniu kwerendy badacz jest zobowi膮zany osobi艣cie zwr贸ci膰 wypo偶yczone materia艂y pracownikowi Archiwum.

9. Publikowanie cz臋艣ci lub ca艂o艣ci zespo艂贸w b膮d藕 pojedynczych dokument贸w, rysunk贸w, piecz臋ci, fotografii itp., stanowi膮cych w艂asno艣膰 Archiwum, wymaga uzyskania odr臋bnej zgody dyrektora.

10. W przypadku stwierdzenia uchybie艅 przeciwko przepisom Regulaminu, przeprowadzaj膮cemu kwerend臋 mo偶e zosta膰 cofni臋te pozwolenie na korzystanie z archiwali贸w.

11. Wszelkie sprawy nieobj臋te niniejszym Regulaminem rozstrzyga dyrektor Archiwum.