W sprawach dotyczących inwentarzy uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail dyrektor@archiwum-pmk.com 

 

Inwentarz Ojca dra Mariana Brudzisza

Akta zespołu nr 1 porządkował przez wiele lat Ojciec dr Marian Brudzisz. O prowadzonych przez siebie pracach inwentaryzacyjnych wspomina w artykule Zasoby archiwalne Polskich Misji Katolickich we Francji i w Niemczech oraz Kongragacji do Nadzwyczajnych Spraw Kościoła, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. t. 89, Lublin 2008, ss. 6-10.

Cenny dla zilustrowania włożonego przez Ojca Mariana wysiłku jest także jego „Przewodnik po zespole pierwszym Archiwum PMK” oraz wydana w 2015 roku ksiązka „Archiwum Polskiej Misji Katolickiej – Archives de la Mission Catholique Polonaise de France”.

Zdaniem niektórych znawców tematu przyjęty przez niego system sygnowania akt może budzić pewne zastrzeżenia. Spotyka się go jednak w archiwach kościelnych. Sam schemat porządkowania jest logiczny i konsekwentny. Ojciec Brudzisz wydzielił serie i podserie w ramach których przeprowadził systematyzację akt z zachowaniem chronologii.

Sam Ojciec dr Marian Brudzisz w ten sposób uzasadnia wybór przyjętej metody inwentaryzacji dokumentów:

Ogromne wymieszanie akt, zastane na początku 2006, z wyjątkiem akt ośrodków duszpasterskich, brak jakiegokolwiek starego inwentarza, bardzo utrudniało pracę. Stopniowo odnajdywano stare inwentarze, stare sygnatury, pod którymi czasem kryły się jeszcze starsze. W 2008 r. został odnaleziony najstarszy schemat z 1933, później dwa nowsze. W kontekście stanu archiwum trzeba było się zdecydować czy odtworzyć odkrytą strukturę, czy archiwum nadać zupełnie nową. Po naradach z ekspertami postanowiono podzespoły oprzeć na majuskułach, tak jak było wcześniej, a niższe stopnie na cyfrach. Ale tylko dla niektórych podzespołów, bardziej widocznych w segregowanym materiale, zachowano majuskuły alfabetu, przy czym majuskułom A, B, C, D, H, P, R, S ze starego schematu odpowiadają te same tematy w tworzonym inwentarzu.

Analiza dokumentacji dokonana przez Ojca Brudzisza doprowadziła go do tworzenia nowych tematów i przydzielania im wolnych majuskuł. Tak pojawiły się tematy podzespołów:  Emigracja (E), Duszpasterstwo (F), Duszpasterze (G), Oświata – Szkolnictwo – Kultura (O), Ekonomia Misji (N), a w nich dalsze podziały odpowiadające tematom szczegółowym.