Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

W 2018 r. została wznowiona współpraca z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Warszawie. Od pażdziernika do grudnia z ramienia tej instytucji została oddelegowana do pracy w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej trójka pracowników: Artur Górny, Lidia Potykanowicz – Suda i Julia Olejniczak.

Zajmowali się oni głównie porządkowaniem zespołu nr 36 – Listy do Prymasa Polski Józefa Glempa”. W trakcie ich pobytu przeprowadzono segregację wstępną ok. 6500 listów. Polegała ona na przejrzeniu danego listu i ustaleniu czy jego treść jest powieleniem szablonu – podanego głównie przez „La Croix” – solidaryzującego się ze społeczeństwem polskim w obliczu wprowadzenia stanu wojennego. Jeśli tak, list taki był odkładany. Natomiast do inwentaryzacji kwalifikowano listy, których treść odbiegała od schematu. Ponadto odkładano korespondencję wyróżniającą się formą zewnętrzną (plakaty, laurki, rysunki dziecięce itp). Do zewidencjonowania w ZoSIA wydzielono ostatecznie ok. 350 listów z 6500.  Pod koniec pobytu, w obecności ks. Roberta Czarnowkiego, Dyrektora Biblioteki i Archiwum PMK, dokonano weryfikacji wcześniej zewidencjonowanych zespołów (nr 3 i 19). 

W listopadzie 2018 r. rozpoczęto digitalizację dokumentów oraz prace nad strona internetową i profilem facebookowym Archiwum Polskiej Misji Katolickiej.