Szkolenie z obsługi systemu ZoSIA

W dniach 21-27 października 2018 r. przeprowadzono Szkolenie z obsługi Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) dla osób wyznaczonych przez dyrektora Archiwum PMK. Szkolenie przeprowadził z ramienia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Michał Serdyński. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające pracę w systemie; dostęp do prezentacji przygotowanej przez Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz wydruki scenariusza (oraz w pliku pdf) „Poznaj ZoSIA”, który był realizowany podczas szkolenia jak i do dalszej samodzielnej pracy w celu utrwalenia wiedzy nabytej podczas szkolenia.

W ramach wdrożenie systemu ZoSIA w PMK we Francji przeprowadzono migrację danych wejściowych (bazy SEZAM i IZA) do systemu ZoSIA. Wdrożenie systemu ZoSIA zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym, uczestnicy wdrożenia zapoznali się z prezentacją ogólną dotyczącą systemu ZoSIA, sposobem instalacji certyfikatów bezpieczeństwa, przydatnymi adresami www oraz utworzeniem konta użytkownika. Szkolący przedstawił informacje o rolach dostępnych w systemie ZoSIA oraz przekazał dane kontaktowe do Narodowego Archiwum Cyfrowego w przypadku dalszych pytań czy ewentualnie problemów z funkcjonowaniem systemu w PMK. Podczas drugiego etapu szkolenia, uczestnicy zapoznali się z dodawaniem nowych zespołów do systemu, dodawaniem nabytków, nadawaniem uprawnień do poszczególnych zespołów oraz z dodawaniem i edycją nowych jednostek.