List rektora sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, ks. Josepha Bordesa

Lourdes, 23 grudnia 1981

Ekscelencjo

W tych dniach bólu i dramatycznych trosk Waszych i wszystkich Waszych rodaków z Waszej ojczyzny, Polski, pragnę, abyście wiedzieli, jak bardzo, tutaj w sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, modlimy się nieustannie o sprawiedliwość, godność oraz pokój. 

Doświadczenia, jakie teraz przechodzicie, dotykają głęboko serca w naszym kraju, szczególnie serca chrześcijan. W nadchodzącą Noc Bożego Narodzenia wszędzie rozdzwonią się dzwony i da się usłyszeć krzyk solidarności i modlitwę chrześcijan za bardziej sprawiedliwy świat.

Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego szacunku od wszystkich kapłanów z Lourdes,

J. Bordes, rektor.

tłumaczenie i opracowanie Rafał Górny