DOROCZNE SPOTKANIE STA艁EJ KONFERENCJI

MUZE脫W, ARCHIW脫W I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE

W PARY呕U

W dniach od 29 sierpnia do 1 wrze艣nia 2018 r. obradowa艂a, po raz czterdziesty z kolei od Jej powstania w 1979 r., Sta艂a Konferencja Muze贸w, Archiw贸w i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Uczestnicy, zrzeszeni w ponad dwudziestu instytucjach polskich poza granicami Kraju dzia艂aj膮cych na 3 kontynentach opiekuj膮cych si臋  polskim dziedzictwem, spotkali si臋 w tym roku w Bibliotece Polskiej w Pary偶u obchodz膮cej w tym roku 180 rocznic臋 istnienia.

Temat tegorocznej konferencji by艂 nast臋puj膮cy: 鈥濿 drodze do Niepodleg艂o艣ci. 艢lady dzia艂a艅 w archiwach, dokumentach i publicystyce pa艅stwowej, lokalnej i polonijnej w krajach zamieszkiwanych przez Polak贸w鈥.

Uczestnik贸w przywita艂 p. Kazimierz Piotr Zaleski, Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Dyrektor Biblioteki Polskiej w Pary偶u jako gospodarz spotkania. Do uczestnik贸w zwr贸ci艂 si臋, J.E. P. Tomasz M艂ynarski, ambasador RP we Francji, kt贸ry wieczorem przyj膮艂 delegat贸w w siedzibie ambasady. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  reprezentowa艂 sekretarz stanu w tym Ministerstwie p. Jaros艂aw Sellin. W swoim wyst膮pieniu podkre艣li艂 rol臋 i znaczenie zrzeszonych w MAB instytucji dla ochrony polskiego dziedzictwa i jego propagowania a tak偶e zapowiedzia艂, 偶e stworzone zosta艂y warunki prawne do udzielania im przez Pa艅stwo Polskie pomocy finansowej, kt贸ra w pierwszej kolejno艣ci zostanie skierowana do Biblioteki Polskiej w Pary偶u.

W spotkaniu wzi臋li udzia艂 tak偶e przedstawiciele instytucji krajowych, m.in. Naczelnej Dyrekcji Archiw贸w Pa艅stwowych i Instytutu Pami臋ci Narodowej z ich szefami na czele.

Wyg艂oszono ponadto dwana艣cie ciekawych odczyt贸w, w kt贸rych przedstawiono i scharakteryzowano przechowywany w zbiorach instytucji MAB zbiory archiwalne i biblioteczne oraz inne odnosz膮ce si臋 do okresu odzyskiwania przez Polsk臋 niepodleg艂o艣ci w 1918 r. ukazuj膮ce m.in. zaanga偶owanie 艣rodowisk polonijnych oraz spo艂ecze艅stw i w艂adz oficjalnych pa艅stw w ten proces.

Konferencja mog艂a sie odby膰 dzi臋ki wsparciu finansowemu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, kt贸re od lat dziewi臋膰dziesi膮tych ubieg艂ego wieku interesuje si臋 dzia艂alno艣ci膮 instytucji zrzeszonych w Sta艂ej Konferencji MAB i wspiera finansowo jej doroczne spotkania. W tegorocznym wydarzeniu wa偶n膮 rol臋 pomocnicz膮 przy organizacji spotkania odegra艂o dzia艂aj膮ce w Warszawie Towarzystwo Przyjaci贸艂 Biblioteki Polskiej w Pary偶u.

Na zako艅czenie spotkania delegaci mieli okazj臋 odwiedzi膰 cz艂onka MAB – Zamek w Montr茅sor gdzie zostali przyj臋ci przez Panie Mari臋 i Wiridiann臋 Rey, w艂a艣cicielki zamku kt贸re przedstawi艂y jego bogate zbiory gromadzone z pietyzmem  od lat 40tych XIX w.

Warto przytoczy膰 poni偶ej jakie instytucje by艂y obecne w tym roku w Pary偶u: Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake (Stany Zjednoczone), Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii w Londynie, Biblioteka Polska im. I. Domeyki w Buenos Aires, Biblioteka Polska przy Polskim O艣rodku Spoleczno-Kulturalnym w Londynie, Fundacja Ko艣ciuszkowska w Nowym Jorku, Fundacja Rzymska Margrabiny J. S. Umiastowskiej w Rzymie, Instytut J贸zefa Pi艂sudskiego w Ameryce z Nowego Jorku, Instytut J贸zefa Pi艂sudskiego w Londynie, Ko艣ci贸艂 i Hospicjum 艣w. Stanis艂awa w Rzymie, Muzeum i Archiwum W臋gierskiej Polonii/Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie, Muzeum Ko艣ciuszki w Solurze (Szwajcaria), Muzeum Polskie w Rapperswilu (Szwajcaria), Muzeum Polskie w Ameryce z Chicago, O艣rodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Paw艂a II w Rzymie, Papieski Instytut Studi贸w Ko艣cielnych w Rzymie, Polska Misja Katolicka we Francji (Pary偶), Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu, Stowarzyszenie Weteran贸w Armii Polskiej w Ameryce z Nowego Jorku, Studium Polski Podziemnej z Londynu, Towarzystwo Historyczno-Literackie/Biblioteka Polska w Pary偶u oraz Zamek w Montr茅sor. Niestety, niekt贸re inne instytucje nie mog艂y by膰 w tym roku reprezentowane: Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej i Polish Music Centre w Los Angeles. Do Sta艂ej Konferencji zosta艂a w tym roku przyj臋ta nowa instytucja: Fundacja Muzeum Pami臋ci 2 Korpusu Polskiego we W艂oszech z Rzymu.

Cel Sta艂ej Konferencji zosta艂 zawarty w Statucie, kt贸ry powsta艂 jeszcze za czas贸w gdy Polska nie by艂a jeszcze suwerennym krajem: 鈥(…) Koordynacja dzia艂alno艣ci instytucji cz艂onkowskich, otaczaj膮cych swoj膮 troska dorobek i rozw贸j kultury polskiej oraz prezentacja wolnemu 艣wiatu jej bogactwa i nierozerwalno艣ci z humanistyczn膮 kultur膮 europejsk膮 (…)鈥.

Do dnia dzisiejszego, wszystkie wy偶ej wymienione organizacje (bardzo cz臋sto dzi臋ki dobrej woli licznych wolontariuszy) piel臋gnuj膮 z nale偶ytym pietyzmem archiwa, ksi臋gozbiory i dzie艂a sztuki pozostawione przez kolejne fale emigrant贸w, przede wszystkim politycznych. Innym wa偶nym ich celem jest tworzenie pomostu kulturowego pomi臋dzy krajem zamieszkania i Polsk膮. Po czterdziestu latach Jej istnienia, nale偶y 偶yczy膰 dalszego owocnego rozwoju oraz Ad multos annos Sta艂ej Konferencji Muze贸w, Archiw贸w i Bibliotek Polskich na Zachodzie!

 

Witold Zahorski
Wicedyrektor Biblioteki Polskiej w Pary偶u