Karta pracy z 1943 r. i zaświadczenie o pobycie w obozie pracy w Hucie Pokój koło Bytomia dołączone w liście mieszkańca Grisolles.


Karta pracy z 1943 r. i zaświadczenie o pobycie w obozie pracy w Hucie Pokój koło Bytomia dołączone w liście mieszkańca Grisolles.

Karta pracy z 1943 r. i zaświadczenie o pobycie w obozie pracy w Hucie Pokój koło Bytomia dołączone w liście mieszkańca Grisolles.