List polskiej rodziny z Grand Couronne

 

Grand Couronne, 12 maj 1982 r.

Mission Catholique Polonaise, Paryż

Szanowni Państwo.

Jesteśmy polską rodziną, która 23 lutego 1982 roku zeszła ze statku polskiego mp  „Roland” w Rouen.  Wypłynęliśmy z Polski przed ogłoszeniem stanu wojennego w rejs do Afryki i w drodze do kraju zeszliśmy w Rouen, występując o azyl polityczny. Uwarunkowane to zostało naszą przynależnością do Solidarności i innymi względami. Mąż mój, mechanik okrętowy pozostaje na razie bez pracy i wystąpił do Ministerstwa o ekwiwalent dyplomu polskiego.

7-letni Radosław uczęszcza do szkoły im. Pablo Picasso w Grand Couronne. Zamieszkujemy gościnnie u rodziny francuskiej oczekując na ewentualna pracę. Niedawno dowiedzieliśmy się o istnieniu Polskiej Misji katolickiej w Paryżu. Gdyby istniała jakas forma pomocy, której moglibyście Państwo nam udzielić, to bardzo o to prosimy.

Z poważaniem

Anna Teresa i Tadeusz

PS. Jak z pewnością Państwo się orientują, wypływając w rejs wszystko pozostawiliśmy w Polsce – w Gdańsku i wszystko po naszym pozostaniu we Francji zostało w Polsce skonfiskowane. Zostaliśmy dosłownie bez niczego, bez prawa powrotu do Polski, jako dezerterzy z floty zmilitaryzowanej. Liczymy, że Szanowna Misja weźmie pod uwagę naszą sytuację i udzieli nam pomocy, o ile taka jest możliwa.

Pozostajemy z Bogiem

A.T.T. z synem Radosławem

opracowanie Rafał Górny