W listopadzie 2018 r. Julia Olejniczak rozpoczęła prace nad porządkowaniem i digitalizacją materiałów archiwalnych. Jako pierwsze zeskanowano kroniki: Solidacji Mariańskiej z lat 1955-1958, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej z lat 1945-1946 oraz Niższego i Wyższego Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu z lat 1945-1967. W dalszej części prac zdigitalizowano zbiór ponad 500 fotografii obrazujących życie Misji na przełomie lat dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku, a w szczególności moment przeprowadzki Seminarium Polskiego na rue Saint-Honoré. Digitalizacja miała charakter zabezpieczający (wytworzenie cyfrowych kopii dokumentów) i użytkowy (możliwość wykorzystania skanów przez użytkowników Archiwum). Cały proces przeprowadzono z użyciem profesjonalnego skanera wykonującego kopie cyfrowe w wysokiej jakości.